Errata, fouten in en aanvullingen op ‘Barger Compas 150 jaar op dreef’ september 2017 Schutblad voor, linker pagina Boven; Gesina Robben-Brijan (1891 BC-1969 BC) tussen de varkens achter de boerderij in het Zwartenberger Compascuum. Het betreft de oorspronkelijke boerderij op het bovenveen tussen de Breede Sloot en de grens. In 1937 laat Hinnek Robben door aannemer Lucas Lubbers een nieuwe boerderij bouwen, beneden aan de straat. Het huis heeft als adres Limietweg 54. Op 21 september 2017 vermeldt Emmen.nu de bouw van een huis op dit adres. Onder; nieuwsjaarsdag in de Berkenrode. Zo te zien bij de familie Rolfes-Dijck met oa Hennie Feringa, Willem Arling en Herman Harms met trekharmonika. Wie kent de andere personen? Het kleine fotootjes rechts boven; Harmannus Henderikus ‘Minne’ Wehkamp en echtgenote Maria Elisabeth ‘Lies’ Schulte in het café van Berend Gustin. De dochter van Gustin staat bij de deur. Foto midden; de ‘klonne’ zeggen Lida Kuhl-Arling en Angela Rolfes-Feringa. Kolonne zullen ze bedoelen. Vlnr, achter; Angela Rolfes- Feringa, Willem Arling, Willem Greve en Rieks Rolfes, Gré Arling-Rocks, Lida Kuhl-Arling, bruidspaar Corry Heller-Hemel en Jo Hemel, Angela Rolfes-Gepken, Lies Greve-Berends, Rieks Kuhl en Joop Rolfes. De opname is van begin jaren zestig. Sommige stellen hebben nog verkering, anderen zijn al getrouwd. Dan Richard Feringa op de kerktoren van de Sint Josephkerk. Op de achtergrond het Verlengde Oosterdiep en de oostzijde-straatkant.  Schutblad voor, rechter pagina Janke Stam-Oost (1935) kent de meeste namen van de dames op het rechter schutblad, voorin het boek.  Vlnr, achterste rij; mw. Hoving, mw. de Vries, onbekend, Jantje Wachtmeester-De Vries, Pieterdina Kiers-De Vries, Grietje Kiers, Grietje Wachtmeester, Trine Boender-Feringa, Harmke Wachtmeester-Mulder, Tinie Mulder-Bos, Janke Stam-Oost, Albertje Groote-Kuiper en Sietske Oost-Bruinsma. Midden; Geertje Duinkerken-Wachtmeester, mw. Kok, woont in woonschip aan de Limietweg-zuid, Grietje Ros-Bos. Voor; Suze Wachtmeester, onbekend, Trien Smit-Oost, Johanna Ros-Alkema, mw. de Jonge, mw. Snijders, Johanna van der Wal-Bosch, mw. Knorren-Bruinsma, zus van mw. Oost-Bruinsma en woonachtig in Borne ‘elk jaar ging ze met ons mee op reis’, en chauffeur Moorman. Het moet ongeveer zomer 1957 zijn dat deze groep dames van de hervormde gemeenschap het monument bezoekt van Willem Frederik, prins van Oranje Nassau op Plein 1813 in Den Haag. Links onder; slachten bij het huis van Joop Robben aan de Verlengde Oosterdiep oz 147 met vlnr; Heinrich Berends, Joop Robben, het varken op de ladder en Heine Berends. Rechts onder; Klamer Smit melkt een koe in de buitenloopstal van boer Steenhuis. Schutblad achter, linker pagina Links boven; Jongens op bromfietsen op de nieuw bestrate Limietweg-noord. Links het huis van Berend Kuhl. Het moet rond 1955 zijn. Zie de leegte naar Barger Compas en de stroompalen langs de weg. Rechts boven; wethouder Geert Hartmann inspecteert de bouw van een keet in het Veenmuseum. Het zal 1966 zijn geweest. Wie staat bij hem ? Een strodakdekker is op het dak bezig. Midden; de damesgroep is de katholieke vrouwenvereniging. Samen met pastoor Aarnink bezoeken ze Schiphol en laten dit heugelijke feit vastleggen op de gevoelige plaat. Het zijn de jaren 1964-1965. De groep bestaat uit de volgende personen. Vlnr, achteraan; mw. Wesseling, Sine Kuhl-Kracht, Miene Peters-Lingenaar en Marie Langes. De één na laatste rij; mw. Hemel-Hilbrands, Lies Hartmann, Drea Sulmann-De Groot, Bine Ronde en Triene Arling-Gerth. Op twee na laatste rij; Lenie Arling-Gerth, Marie Nusse-Menzen, Leida Gosevoort-Lingenaar, de hulp van de pastoor (?) en Marie Hartmann- Conen. De lange rij vooraan; Mieke Thole-Scheve, Lies Harms-Gerdes, onbekend, Marie Specken-Koop, Lenie Wehkamp-Suelmann, Lenie de Groot- Winters, Rika Berends-Hölscher, mw. Theyken-Muter, mw Theyken-Muller, Leida Berens, Lenie Kuis-Lubbers, Angela Gepken-Veringa en haar dochter Leida Gepken, Sina Tiben-Robben, Gina Engelbertink-Hartmann, Marie Bürmann-Hoffard, Leida Robben-Koiter, Gré Rolfes- Dijck, Annie Arling-Peters en pastoor Aarnink. Links onder; jongens van Feringa bij de Grenspaal 163-III, dichtbij hun huis, in het Zwartenberger Compascuum. Op de achtergrond het Duitse Old Haske, oud Haren, nu op Fehndorfer grondgebied. De paal staat er niet meer. Waarschijnlijk onder de grond weggewerkt. Rechts onder; Trio Eddy Berger met vlnr; A. Schoonewille, Sally Berger, Frans Arling en Eddy Berger. Schutblad achter, rechter pagina Boven; scheepsladersploeg in het Zwartenberger Compascuum. De schipper met zijn vrouw en twee kinderen lijken links voor te staan. Niet veel namen zijn bekend. De beide dames vooraan op de plank rechts zijn Jannigje Husers-De Vries en achter haar Marie Tholen, volgens Stientje Ensing.  Zie voor meer informatie over deze streek http://www.achterdebreedesloot.nl/tussen_viertorenbrug_p3.htm en http://www.achterdebreedesloot.nl/zwartenbergerweg.htm Onder; korenmaaien in de Berkenrode. Vlnr; Lies Veringa, Marie Hoffard, Gerrit Lubbers en Joop Koop. De bladzijden 11. In het boek over Nieuw Dordrecht ‘Waar eens de boekweit bloeide’ in 1994 geschreven door J.J. Brands staat dezelfde molen afgedrukt op pagina 68. Is dit de molen van Barger Compas of van Nieuw Dordrecht ? Mijn bron Theo Arling twijfelt bij navraag niet. Deze molen stond in Barger Compas aan de Postweg bij de bakkerij van Eilering en later Kliphuis. De foto hoort niet in het boek over Nieuw Dordrecht, zegt ie. 19. Op de foto zit achteraan derde van links niet Jo Linnemann maar Bé Lingenaar. 26. De groep op de foto bovenaan bezoekt het Noorderdierenpark in Emmen. Het betreft kinderen die naar de ‘openlucht school’, de openbare school aan het Verlengde Oosterdiep oz, gaan. Schipperskind Metje Tijben-Springer (1924) ging ook enkele jaren naar deze lagere school. Zij is in het bezit van een foto van de school die in 1938 het Noorderdierenpark bezoekt. Zie verderop foto 1. De boot van haar ouders Jurrien Springer en Margaretha Blaak ligt in die tijd in het Verlengde Oosterdiep. Waarschijnlijk aan de oostzijdekant in de buurt van Joop Robben-later Hinnek Gepken en Minne Feringa. Haar vader is eigenaar van een stuk bovenveen die hij laat afgraven. In 1949 verkoopt hij de grond aan Hinnek Gepken, die op de kavel ernaast (Vodoz 150) woont. Ook de andere scholen bezoeken in de jaren voor de Tweede Wereldoorlog dit park. Lenie Tapper-Kuhl heeft een foto van de Sint Theresiaschool met haar beide ouders (:Geert Kuhl en Sinie Kracht) erop. Zie verderop foto 2. 1/2   Ga naar de volgende pagina