Nieuws van de  Historische werkgroep Barger-Compascuüm Barger-Compascuum in de boeken Bargercompascuum is vaker beschreven, soms dient het als decor voor een verhaal of roman, soms wordt het besproken binnen een geschiedkundig document. Anderen schrijven ‘echt’ de geschiedenis van het dorp (of delen ervan) met tekst of foto’s. Ook bewoners van het dorp schreven ‘van binnenuit’ erover. Hier volgt een opsomming. - Meester A. W. van Holthe tot Echten schreef in 1862 het boekwerkje ‘De Gemeente Emmen, met eene kaart’. Het is te Assen uitgegeven door J.O. van Houten. De schrijver geeft aan hoe rijk de gemeente Emmen is doordat het een enorme voorraad aan nog onafgegraven veen en turf heeft. Uitgebreid gaat hij in op de grensgeschillen, die er heersen tussen de markegenoten van Noord- en Zuid Barge, de Nederlanders en de Hannoveranen. Hoe de grens bepaald werd en hoe het gebied achter de Breede Sloot in handen kwam van de Duitsers. Ook geeft hij aan hoe vanuit Hoogeveen het kanalenstelsel gegraven dient te worden om de Zuidoosthoek en ondermeer ook Compascuum (het latere Bargercompascuum) te ontsluiten.  In zijn epiloog zegt hij; “De gemeente Emmen zal niet alleen de grootste, zij zal door hare veenkoloniën eene der aanzienlijkste gemeenten zijn uit ons vaderland”. Van Holthe tot Echten was één van de investeerders, die het onafgegraven Compascuum kochten in 1860. De openbare bibliotheek te Emmen heeft een exemplaar. Een bundel notariële acten vormt het boekje genaamd ‘Compascuum’. De acten zijn uit de periode 1860 tot eind juli 1866 en ten overstaan van notaris Joannes Heppener, gevestigd te Borger, opgemaakt in het logement van Jan Jacobus Lubbi te Borger of in het logement van Roelof Kuipers te Assen. In deze acten wordt de overdracht beschreven van het Compascuum van de Markegenoten van Noord- en Zuid Barge aan de Drentse investeerders,  meester Cornelis Hiddingh, wethouder te Assen, meester Lucas Oldenhuis Tonckens, burgemeester van de gemeente Emmen, Hermannus Folkerus Gosselaar, zonder beroep en wonende te Assen en Jonkheer meester Anne Willem van Holthe tot Echten, die een consortium vertegenwoordigt. Ook beschrijven de akten de overdracht van de eigendomsrechten van het gebied achter de Breede Sloot aan de Duitse boeren uit Zwartenberg en Hebelermeer. Tevens is beschreven de verdeling van het gebied over de vier groepen eigenaren en een plan van aanpak, hoofdkanalen, zijwijken, bruggen, vonders, pompen enz. Dit laatste in de maand juli 1866. -E.G. Bolhuis  schreef in 1913-1914 de roman ‘Aan het eind van de wereld, verhaal uit de Drentsche venen’. De schrijver is schoolhoofd hier te Bargercompascuum in het begin van de 20-ste eeuw en laat zien hoe het leven is in het plaatsje Kerkeveen, dat staat voor Bargercompascuum. De roman is uitgegeven maar er zijn nauwelijks exemplaren op de markt gebracht. Men denkt dat iemand of een instanties alle boeken voor zich zelf gekocht heeft om te voorkomen dat het verhaal openbaar werd. Anno 2010 zijn er slechts 2 uitgaven teruggevonden. Het verhaal is als pdf-formaat te downloaden van internet, zie de website van Pauline Berens; www.xs4all.nl/~fjmblom. -G.H. Vocks schreef in 1946 ‘Kleine Hein tusschen turfbulten en zandheuvels’ en in 1947 het vervolg hierop ‘Kleine Hein onder vreemd volk’. Het verhaal gaat over de jongen Kleine Hein die zijn jeugd doorbrengt in Bargercompascuum en later als knecht dient bij een Duitse boer, net over de grens. Beide boeken zijn uitgegeven door uitgever Stenvert te Meppel en hebben een ouderwetse dikke met linnen beklede kaft. Soms kom je nog een exemplaar op een rommelmarkt of in een antiekzaak tegen. Op internet (; marktplaats of boekwinkeltjes) worden beide boeken regelmatig aangeboden. J.B. Kuis (1909-1990) schreef in 1948 ‘Compascuum, 1873-1948’.  Meester Kuis, schoolhoofd van de katholieke school schreef dit ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de St. Joseph                                                                                                                                              parochie. Het handelt niet alleen over de katholieke geschiedenis maar ook over de algemene ontwikkeling van Bargercompascuum tot 1948. Van dit boekwerkje zijn er 500 exemplaren uitgegeven. Zeer waarschijnlijk ligt het boekje bij veel Bargercompascumer opa’s en oma’s onder in de la of verstopt op zolder tussen ander oud papier (!) In 1973 kwam het vervolg hierop met de naam ‘Honderd jaar St Josefparochie 1873-1973’ in folderformaat. -F.A. Dijck (1933- 1996) In 1978 verscheen in de Nieuwe Drentsche Volksalmanak een artikel van Anton Dijck met de naam ‘Feitelijkheden aan onze oostelijke grenzen’. Dit verhaal is ook als apart boekwerkje op de markt gebracht. Dijck is zelf bewoner van de Limietweg en hij beschrijft hoe door de eeuwen heen het grensgebied tussen Drenthe en het Emsland twistpunt is tussen Duitsers en Nederlanders. Ook heeft hij uitgezocht hoe –ondanks de toenmalige ontoegankelijkheid van het gebied-  de exacte grens tot stand kwam. Daarnaast bracht hij 2 fotoboekjes uit bij de Europese Bibliotheek te Zaltbommel. In 1978 verscheen ‘Bargercompascuum in oude ansichten’ en in 1991 ter gelegenheid van het 125 jarig bestaan van het dorp ‘Bargercompascuum in grootmoeders tijd’. Beide boekjes laten met veel oude foto’s zien hoe het dorp eruit zag, wie er zoal woonde, wat men deed enz. Anton Dijck beschrijf ook foto’s van Klazienaveen-Noord, dat in die tijd tot Bargercompascuum behoorde. -Herman Feringa en Marcel Wehkamp  schreven in 1998 ‘125 jaar Sint Josefparochie Bargercompascuum’. Naast de oude geschiedenis worden ook de jonge jaren van de parochie beschreven. - Willem Arling (1936-2008) bespreekt op de website; www.barger-compascuum.com onderwerpen uit de tijd van voor de Tweede Wereldoorlog. Het is zeker de moeite waard om deze site te bekijken. Ook schreef hij regelmatig in het dorpsblad Compas over de vroegere tijd. 1/2 Ga naar de volgende pagina