Literatuur en kaarten over het Nederlands-Duits grensgebied in Drenthe-Emsland Literatuur Bechtluft, H.H., Die Historie vom Twist (Meppen/Ems 1977) Berens, J.B., Barger-Compascuüm (Nijmegen 2001, vierde versie 2012). Berens, J.B., Barger-Compascuum, nadruk op vestigingsjaar 1861-1872  Berens, J.B., Werkstuk over de inwoners van Bargercompascuum tussen 1873 en 1900.  Berens J.B., Nieuwe bewoners BC/Zwartemeer, vestigingsjaar 1873-1900 Berentzen, B., 75 Jahre Fehndorf 1912-1987 (Haren 1987). Blanke, H., Emsländische Moorkolonien im Kreise Meppen, mit 20 Bildern und 2 Zeignungen (Osnabrück 1938). Boer, P., en M.H.P. Meijer, Zuidoost Drenthe. Een terreinverkenning (Groningen 1981). Boivin, B. ea. ed., Als de dag van Gisteren. Honderd jaar Drenthe en de Drenten (Zwolle 1992). Boivin, B., Knapzakroute K-25 Bargercompascuum-Hebelermeer (Assen 2009). Bolhuis, van E.G., Aan het eind van de wereld, verhaal uit de Drentsche venen (Amersfoort 1918). Broek, J. van den, ea., Drenthe in foto’s (Leeuwarden). Brummelen, P.H., van ea, Feestgids ter gelegenheid van de officiële opening van de nieuwe weg te Bargercompascuum op zaterdag 21 juni 1952 (Bargercompascuum 1952). Buiskool, H.T., ‘Historisch Emmen I’ Het Noorder Land (1943). Buiskool, H.T., Zuidoost-Drente op weg naar een nieuwe toekomst. Deel I, II en III (Assen 1950, 1953 en 1956). Casparie, W., ea, Het veen natuurlijk en menselijk moeras (Assen 1980). Coert, G.A., Drenthe en zijn waterschappen: gedenkboek ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Drentse Waterschapsbond  (Assen 1984). Diepenbrock, J.B., Geschichte des vormaligen münsterschen Amtes Meppen oder des jestigen hannoverischen Herzogthums Arenberg- Meppen (Münster 1838) Dijck, F.A., Barger-Compascuum in oude ansichten (Zaltbommel 1978). Dijck, F.A., Barger-Compascuum in grootmoeders tijd (Zaltbommel 1991). Dijck, F.A., ‘Voor andermans beurt. Remplassant in onze Nationale Militie’, Waardeel 4 (december 1998). Dijck, F.A.,‘Feitelijkheden aan onze oostelijke grenzen’. Nieuwe Drentse Volksalmanak 1978 (Assen 1978). Dijck, F.A., ‘Uit onze historie’. Dorpsblad Kompas, jaargang 1969 en 1970. Dirkers, C., ea, Aus der Geschichte der Moorkolonien Rütenbrock, Lindloh, Schwartenberg. 175 Jahre. Festschrift zum Gedenkjahr 1963 (Haren 1963). Drijver, A., Een wereld die voorbij ging. Kinderen van de vorige eeuw vertellen over hun jeugd in Drenthe (Zuidwolde 1999). Eggens, A., Van daad tot vonnis. Door Drenten gepleegde criminaliteit voor en tijdens de eerste Wereldoorlog. Stichting Het Drentse Boek (Assen 2005). Feringa, H. en M. Wehkamp, 125 jaar Sint-Josephparochie Barger-Compascuum (Beilen 1998). Gerding, M. A. W. ed., Geschiedenis van Emmen en Zuid-oost Drenthe (Meppel 1989). Gort, D., Aan het veen verknocht. Geschiedenis van een veenarbeidersfamilie 1876-1922 (Groningen 1995). Gröninger, H., Geschichte Emsländischer Moorkolonien nebst einem Teil des Kreises Meppen und Hollands (Lingen an der Ems 1910). Haan, de J. ea, Drenthe in de kaart gekeken. Grepen uit de geschiedenis van veen, water en wegen (Meppel 1976). Hartmann, H.J., Het vuile veen aan de Runde (Bargercompascuum 1974). Heimans, E. en R. Schuiling, Nederlandse landschappen, handleiding bij de aardrijkskundige wandplaten van Nederland. XVII Vervening te Emmer-Compascuum (Groningen 1918). Hoek, S., ‘Wat aan den strijkstok hangen blijft’ Kroniek (oktober 2005). Hoek, S. van der, Hopend op een vrijer leven. Drentse veenarbeiders/sters verhalen (’s Gravenhage 1979). Hoek, S. van der, Door den vreemd’ling met eerbied te benaderen. Tijdsbeeld van een veenkolonie (Groningen 1979). Holthe tot Echten, A.W. van, De gemeente Emmen met eene kaart (Assen 1862). Houten, H. van,  Anarchisme in Drenthe. Levensherinneringen van een veenarbeider (Baarn 1985). Jacobs, H., Das nördliche Emsland unter Münsters Hoheit -Lebenswelten zwischen 1400 und 1680- Das nördliche Emsland unter Münsters Hoheit -Lebenswelten zwischen 1680 und 1795-. Das Nördliche Emsland von 1795 bis 1910 (Lingen 2010). Keuning, H.J. Dr., De Groninger Veenkoloniën, een sociaal-geografische studie (Amsterdam 1933). Kuis, J.B., Compascuum, 1873-1948. Uitgegeven ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan der St. Joseph-parochie te Bargercompascuum (Bargercompascuum 1948). Kuis, J.B., Honderd jaar St Josefparochie Barger-Compascuum 1873-1973 (Bargercompascuum 1973). Lemmermann, H., Zigeuner und Scherenschleifer im Emsland (Sögel 1986). Lübbers, H. ed, Zwartemeer, 125 jaar jong (Assen 1996). Ottens, B., 200 Jahre Hebelermeer-Wesuwermoor 1788-1988 (Werlte 1988). Ottens, B., Festschrift zur 175 Jahrfeier der Hochmoorgemeinde Hebelermeer, Kreis Meppen/Ems (Twist 1963). Paping, R., De extreme armoede van arbeiders in de Drentse venen in de negentiende en eerste helft van de twintigste eeuw. Mythe of harde werkelijkheid. Discussiebundel (Groningen 2000). Prakke, H.J., Deining in Drenthe. Historisch-sociografische speurtocht door de ‘Olde Lantschap’, ‘De Achtste der Zeven Provincien’ (4de druk; Assen 1969). Roest, H. Bouwen aan Wonen. 70 jaar mensenwerk. 70 jaar Stichting Emmer Centraal Woningbeheer (Emmen 1992). Steenhuis, G., 145 jaar Bargercompascuum, over buurten, bedrijven en bewoners (Bargercompascuum 2011). Veen, D., Jeugdherinneringen van een veenarbeider 1909-1921 (Groningen 1985). Visscher, J. Dr., Emmen en Zuidoost Drente, een geografische monografie (Utrecht 1940). Visscher, J., Das Hochmoor von Südost-Drente, academisch proefschrift (Utrecht 1931). Visscher, W., ‘Het Barger-compas en de Deventer Veen Maatschappij’. Kroniek (Juni 2005). Visscher, W. Mr. Drs., Rond de Runde. Turf, kunstmest en electriciteit. Tripliek van de Turfindustrie (Nieuw-Amsterdam 1997). Visscher, W., Pieter Johannes Duinkerken 1897-1949. Kroniek  (December 2008). Vries, A. de, Pater Jan, Getogen in het Drentse veen en Pater Jan, Een Wereldreiziger (Leek 1980) Weerd, W. de, Praatjes en Plaatjes uit Drenthe (Klazienaveen 1923). Zwiers, L., Het Veen. Een roerige periode in de geschiedenis van een Drentse veenkolonie. Stichting Het Drentse Boek (Zuidwolde 1998). Wehkamp, H.H., Verhaal over het leven, werken en wonen van de familie Wehkamp (Bargercompascuum 1987).  Kaarten 1.  Drentia Comitatus Tranfifulaniae Tabula II. Autore Cornelis Pijnacker, 1634. 2. ‘Kaart van de provincie Drenthe’ in de nieuwe Atlas van het Koninkrijk der Nederlanden, F. Desterbecq, 1840. 3. Kaart van het Barger Compascuum in de Gemeente Emmen. Mr. A.W. van Holthe tot Echten, 1862. 4. Provincie Drenthe. Gemeente Emmen in 1867. 28851 Bunders. 5050 Inwoners. Uitgave van  Hugo Suringar te Leeuwarden. 5. Barger-Compascuum en omgeving omstreeks 1918. In Compascuum 1873-1948. Uitgegeven ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan der St. Joseph-parochie te Barger-Compascuum, J.B. Kuis, 1948. 6. Het oude centrum in 1925, Herman Wehkamp (handgetekend). 7. Barger-Compascuum omstreeks 1900 met namen, bijnamen en huisnamen, Willem Arling. 8. Barger-Compascuum omstreeks 1900, Rudolf Feringa (handgetekend). 9. Barger-Compascuum en de ‘Maatschappij’ +/-1865,  schaal 1: 30.000, J.B. Berens (handgetekend). 10. Plaatsverdeling en namen van de Duitse eigenaren van gebied ‘Afgestaan aan de Hannoveranen’ van het Hebelermeerse- en Zwartenberger Compascuum, geschat 1900. 11. Kaart van het waterschap Barger-Compascuum met jaartallen en gegraven meters, betreffende de kanalen en zijwijken. Schaal 1:10.000, geschat 1925. 12. Kaart van het waterschap ‘Barger-Compascuum’, gemeente Emmen, sectie J. Schaal 1: 10.000, 1929. 13. ‘Gedeelte v/het waterschap Barger-Compascuum, veenplaats nö 27’. Gemeente Emmen. Sectie J. Schaal 1 á 2500, 1930. 14. Plaatsindeling en namen eigenaren in buurtschap ‘Maatschappij’, rond 1930, Geert Arling. 15. Duitse eigenaren Veenschap Bargercompascuum-grens, Waterschap Hunze en Aa, geschat 1932. 16.Topografische kaart No 243 Nieuw Dordrecht, 1929. 17. Het centrum van Barger Compascuum, met het definitieve plan van uitbreiding. Schaal 1: 6000. In Compascuum 1873-1948. Uitgegeven ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan der St. Joseph-parochie te Barger-Compascuum, J.B. Kuis, 1948.