Skip to main content

Te koop vanaf november 2019

Met ’t Aol Compascumer woordenboek ‘Vruiger on noe’

Over het echtpaar Roelf Feringa en Ollaid Hartmann is een boek geschreven. De beide Barger-Compascumers zijn geboren rond 1900. Rudolf in 1901 in de Maatschappij, de latere Berkenrode en Aleida in 1898 aan de Schoolweg-Noord, in de buurt van de latere Steenhuiswijk. Het echtpaar trouwt in 1928. Ze gaan wonen aan de Limietweg-noord, in het Zwartenberger Compascuum, alwaar meerdere gezinnen Feringa bij elkaar wonen. De kost wordt verdiend als zelfstandige vervener en met de verkoop van turf. Ook zijn ze boer. Rudolf is buiten bezig op het land en Aleida verzorgt de kinderen, doet de huishouding en naait voor anderen. Met moeite kunnen ze het hoofd boven water houden.

Maar er is meer

Ze vallen op door hun maatschappelijke betrokkenheid binnen hun geboortedorp. Roelf is zijn (werkend) leven, van 1927 tot 1965 secretaris van de plaatselijke boerenbond: de ABTB, hij is jarenlang kerkmeester voor de katholieke Sint Josephparochie en één van de oprichters van het Witgele Kruis. Bestuurswerk doet hij voor de straat, de begrafenisbuurtschap en op oudere leeftijd voor de bejaardenbond.

Creatief in taal

Maar bovenal is Roelf creatief. Creatief in taal en woorden. In het Nederlands maar ook in het dialect, de taal van de Nederlands-Duitse grensstreek, de taal van zijn voorouders van zijn familie en die van zijn vrouw. Hij schrijft gedichten en inleidingen. Publiceert in maandblad Het Compas en draagt ze voor op feesten van verenigingen, kerk en school, bijeenkomsten van de ABTB en trouwerijen in de straat. Van de woorden in het dialect stelt hij een woordenboek samen. Een Aol Compascumer woordenboek en hij schrijft op de kaft ‘Vruiger on noe’, vertaalt vroeger en nu. In de loop der jaren vult zich dit woordenboek. Thuis (onder het eten) praten hij, Ollaid en de kinderen over de woorden en uitdrukkingen en langzaam wordt het woordenboek compleet. Zo moet het gegaan zijn. 

Ondergetekende is op zoek gegaan naar de oorsprong van de beide families. De familie Feringa komt uit Hebelermeer-Wesuwermoor en het geslacht Hartmann uit Haren-Lindloh. De familiestamhuizen staan op nog geen 10 kilometer afstand van het woonhuis van dit echtpaar aan de Limietweg. De familielijnen, met bronnen uit Nederland en Duitsland, zijn beschreven en op kaarten uitgetekend.

Van nalatenschap naar uitgave boek

Jongste dochter Angela heeft alle schriften, gedichten en voordrachten van haar vader bewaard. Uit deze nalatenschap, aangevuld met veel foto’s uit de beide families, de Limietweg en het dorp is het boekwerk ‘Roelf Feringa en Ollaid Hartmann’ samengesteld. Het boekwerk wordt gecompleteerd door het Aol Compascumer woordenboek ‘Vruiger on noe’. Op de achterkant van het magazine staat de ledenlijst van de ABTB met alle Barger-Compascumer boeren van 1930 tot 1965 afgedrukt.

Glossy-Magazine

Dit glossy-magazine is geschreven in A4 formaat, full colour, 80 bladzijden dik. Even zovele afbeeldingen en meerdere kaarten zijn erin opgenomen.
Er is een zeer beperkte oplage.

De prijs is € 19,50. 

U kunt het boek bestellen en op laten sturen door € 23,14 (is 19,50 plus € 3,64 portokosten) per exemplaar over te maken op rekeningnummer IBAN NL27 RBRB 0827 7092 77 tnv. Gerard Steenhuis ovv. boek Feringa-Hartmann 2019. 

Wilt u dan een mail sturen naar gsfysio@hotmail.com met opgave van uw naam, adres en woonplaats. 

Ook kunt u een exemplaar halen bij Gerard Steenhuis Fysiotherapie en Fitness, liefst ’s ochtends voor 12 uur. En anders bellen naar de praktijk 0591 349941.

De achterkant van het magazine met de lijst van de Barger-Compascumer boerenbond, de ABTB uit de jaren van 1930 tot 1965