7. Jan Husers (1860 Exloërveen-1934 Emmen) en zijn tweede vrouw Maria Jansen (1859 Rbrock-1942 Emmen) Hun buren In het dubbele huis ten zuiden van Husers woont op nummer 9 het gezin van veenbaas Klaas Visser en Johanna Wachtmeester, later Prinsen. Aan de andere kant woont op nummer 10 ‘Kleine’ Jan Wachtmeester (noot 19), broer van Johanna, en Grietje de Vries. Later de Zwartemeerder Jo Kracht, zoon van ‘Kracht sien Hinnek’ en Annie de Vries. Oude moeder Hillechien Kracht-Pol woont hier nog een tijdje in bij haar zoon. Later verhuist ze naar de buren op 13, naar haar dochter Leida Twickler-Kracht (noot 20). Stientje kan zich dit nog herinneren. Nu woont op 9 Bernsen. In het dubbele huis ten noorden wonen op 5 en 6 de twee broers Meint en Harmannus ‘Mannus’ Bakker. Dit is voor de tijd dat de familie Husers hier woont. De jongens zijn veenbazen, ze huren de grond van grondeigenaar H. Otten uit 2de Exloërmond. Ook moet in dit dubbele huis nog een familie Kroon gewoond hebben. Piet Bakker (1934), zoon van Mannus Bakker, kan me vertellen dat voor Husers ene De Vries hun buurman is. Piet bezoekt de kleuterschool in het buurthuis aan de oostzijdekant. Toen heette dit nog ‘bewaarschool’. Hij speelt met zijn neef Jan Bakker ‘achter in het veld, we sprongen over de Runde, die toen nog een slootje was’ en met buurmeisje Aaltje Kroon. In 1940 koopt Bakker een eigen huis op de Westelijke Doorsnee (noot 21). Nog later woont op 6 het gezin van Geert Hemel en Lenie Knegt, nu op ‘zwaluwnestje’ Zwiers Baron en Alie Visser. Op 5 wonen nog het gezin van Gerrit Hoogland en Tecla Nijzing en het echtpaar Heller-Gustin. Jan Husers wordt in de oorlog opgeroepen om te werken in Duitsland. Hij duikt onder en woont overdag in een hut ergens in het veld. Ook voorziet hij een duitse soldaat die in de Nederlandse grensstreek zich verstopt houdt van eten en drinken. Na de oorlog werkt Jan enkele jaren in Frankrijk.    Nadat het vervenen achter de rug is krijgt hij een vaste baan op de AKU in Emmen. Dit werk ‘onder dak’ moet voor hem niet meegevallen zijn. De vrijheid van het landleven en de buitenluchten, met zijn elementen, blijven trekken. Husers is jager, hobbyvisser en ook bestuurslid van de visvereniging ‘De Goudkarper’. Hij moet het verse land ruiken en een frisse wind door zijn krulharen waaien hebben. Ook na zijn werkzaam leven is hij vooral buiten te vinden. In de tuin, met zijn kleinvee, bij de kanalen, langs de wiekswalle en in de velden van de Runde tot de grens. 8. Briefkaart geschreven op 29-4-1918 door Aaldrik Kroon en gericht aan ‘Den heer Fedde Kroon te Bargercompascuum Drente, gem. Emmen’. Hij schrijft: Waarde ouders, zusters en broertjes, Ik neem de pen eens op om U éénige letteren te schrijven. Dat ik nog goed gezond ben. En hoop van U allen het zelfde. Nu ik kan U schrijven dat Gerrit er van daag nog niet weer was. Hij zal wel een dag of een paar dagen lang blijven. Meer eerst kan ik U al niet schrijven. Nu Allen gegroet van u zoon en broeder. A. Kroon 5 depot 2. Sectie Amersfoort. Welke persoon op de kaart is Aaldrik Kroon? Foto’s Stientje heeft naast foto’s van haar eigen familie (1 en 7) een aantal bijzondere foto’s. De oudste foto (4) is een met houtskool bewerkte foto van haar grootouders Fedde Kroon en Stientje Oost. Hun zoon Aaldrik is in de Eerste Wereldoorlog in dienst geweest. Hij staat op de groepsfoto uit Amersfoort en stuurt de kaart (8) uit 1918 naar huis. Een andere foto (9) betreft een scheepsladersploeg met schoonmoeder Jannigje de Vries en buurtgenoot Marie Tholen. De foto met op de achtergrond het grensgebied staat afgebeeld op het achterste schutblad van ‘Barger Compas 150 jaar op dreef’, uitgegeven in 2016 naar aanleiding van anderhalve eeuw bestaan van het dorp. Een andere afbeelding (10) toont meer leden van de gezinnen van Bernard Tholen en Hinnek Poker met op de achtergrond weer de grensstreek tussen Barger Compas en Fehndorf (noot 22). De families Tholen en Poker wonen in keten direct aan de grens ‘achter de Breede Sloot’ op grond van Piet Sutman. Een andere foto (11) toont een ploeg met Hinnek Dijck, dames Husers en Harms en Lies Dijck- Schulte. Een rentebon (12) van Fedde Kroon uit 1943 bij Steenhuis heb ik gevonden. Sijtse de Vries laat zich fotograferen bij een oude kloeten keet (13 en noot 14). Ook is er een foto uit 1937 met een scheepsladersploeg werkzaam voor Ernst Meijer (14). Emke Bos woont op Oosterdiep 103 en van haar en Albert de Vries is een afbeelding (16). Evenals van het brugwachtershuis op 224 (15) en van de huizen aan de westzijdekant bij de Bolwijnbrug (17). 9. Boven; Scheepsladersploeg met rechtsvoor Jannigje Husers-de Vries en achter haar Marie Tholen 10. Linksonder; Vlnr; Marie Tholen, Henk Tholen, Dinie Sok-Ensing en Mieke Tholen 11. Rechtsonder; Een ploegje arbeiders, vlnr, achter; Husers, O, Hinnek Dijck, O en O. Voor; O, O, Harms en Mw Dijck-Schulte (foto; Lenie Kuhl-Harms) 12. Rentebon van Fedde Kroon. Wie kent de andere namen? 13. Boven; Sijtse de Vries, de broers Roef en Berend Siekman en Adriaan Klein. Mogelijk is de keet het geboortehuis van de beide jongens Siekman, dus Berkenrode 13 (namen; Benne Hartmann) 14. Onder; Een scheepsladersploeg van Ernst Meijer. Vlnr, achter; Trijntje Bergsma, Femmie Bosscher en Albert Bergsma. Voor; op de krooie Mans Bergsma, Roelof de Jonge, Geesje Ensing, Lies Berken-Husers, mw Hendriks-Baron, mw De Jong-Baron en Roelf de Jong (F.A. Dijck, 1991. Barger-Compascuum in grootmoeders tijd, afbeelding 21) 3/8   Ga naar de volgende pagina